Otvorené hodiny športovej prípravy

Milí rodičia, priatelia našej školy, 

pozývame vás na otvorenú hodinu športovej prípravy, ktorá sa uskutoční dňa 24.5.2024 v piatok. Otvorené hodiny športovej prípravy prebehnú podľa rozvrhu:

1. hodina – 4.B

2. hodina – 2.B

3. hodina X

4. hodina 1.B

5. hodina 3.B

6. hodina 5.B