Slávik Slovenska – postup na krajské kolo

POSTUPUJEME NA KRAJSKÉ KOLO Slávika Slovenska! Terezka Mičáková z 3.B vyhrala 1.miesto v I.kategórii. ❤️❤️ a postupuje na krajské kolo! 😍
Ellka Gubová získala čestné uznanie vo svojej kategórii.
Za reprezentáciu ďakujeme aj Sofii Domiterovej, ktorá spievala výborne pri vysokej konkurencii.

Blahoželáme!!!!