Výtvarné súťaže

V priebehu školského roka prebiehajú na škole výtvarné súťaže pre žiakov.
V mesiaci marec a apríl boli vyhodnotené 2 témy: Leporelo a Vesmír očami detí.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili a blahoželáme k umiestneniam.
Leporelo
Vyhral kolektív 2.B so svojou kolektívnou prácou
Vesmír očami detí:
1. miesto: Amelia Fió z 2.B a Ela Uchaľová z 3.B
2. miesto:
Gabriela Jeníková z 2.B, Gabriel Uličný z 2.B a Zarka Gubová z 3.B
3. miesto:
Kristínka Tóthová z 1.B a Patrícia Kokoľusová z 3.A