Zbierka potravín pre chudobných

Deň 19.10 pripadol na pondelok, kedy naša škola venovala zbierku trvanlivých potravín pre Charitu dom Dorka . Túto zbierku si prišli prevziať pani Riaditeľka Dorky Ing. Jolana Šulekova v asistencií Ing. Andrei Sabolovej z Detskej Misie. Do zbierky sa zapojila celá škola. 
Tým , ktorí sa zapojili Ďakujeme. Urobili ste dobru vec. Zbierku slávnostné odovzdala pani riaditeľka Mgr. Jana Polačkova.