MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA „IDEM DO TOHO!“

Naši skvelí deviataci si zorganizovali dvojdňovú mládežnícku konferenciu „Idem do toho!“ na začiatku októbra. Takýmto spôsobom dostali príležitosť vytvoriť svoj vlastný projekt v rámci biológie a chémie. Hlavnou témou bol ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Konferencia sa mala pôvodne konať až tri dni vo Vysokých Tatrách. Pôvodný plán počítal aj s aktívnym budovaním kondičky počas výstupu na Chatu pri Zelenom plese. Aj keď všetko bolo pripravené, objednané, zorganizované už len vykročiť, protipandemické opatrenia COVID-19 sa rešpektujú bezprecedentne, na prvom mieste je  zodpovednosť a ochrana nášho zdravia. Keďže tému považujeme za veľmi dôležitú a to zvlášť v tejto dobe, keď treba využiť každú možnosť budovať imunitu a podporovať zdravý životný štýl u všetkých bez rozdielu veku Základná organizácia Košice pôsobiaca už jedenásty rok na pôde ZŠ Postupimská 37, Košice sa nenechala odradiť a program konferencie pre našich deviatakov preplánovala, ostala na pôde školy, pridala iné aktivity tak, aby naplnila ciele konferencie a to podporiť a budovať zmysel pre zdravý životný štýl. Deviataci všetky svoje vedomosti zúročili vo vlastných prednáškach na témy: „Pitný režim verzus energetické nápoje“, „Zdravý jedálníček teenegera“ a „Pokoj v duši“ teda ľudsky povedané, ako dôležité sú pre nás pozitívne emócie, zdravé a vyvážené jedlo, aké účinky má na náš mozog cukor, alebo či káva alebo energetické nápoje pomáhajú človeku v budovaní zdravia. Prednášky boli obohatené o videá v anglickom jazyku ku všetkým trom podtémam. V rámci časti „Pokoj v duši sme si zahrali aj fantastickú hru GALAXIA, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnou odozvou. Každá rúčka otvorila svoju dlaň a odkryla nádherný mierový odkaz svojmu majiteľovi. Potom už počas pokojnej meditácie si všetci účastníci vychutnali  bylinkový čaj v trojkombinácii mäta – levanduľa – materina dúška. Naši žiaci nezabudli ani na prevenciu proti fajčeniu a pustili sa s vervou do antikampane proti fajčeniu. Celú akciu teda zorganizovala Detská organizácia Fénix Košice, ktorá ju podporila aj finančne vo výške 500€.   Mgr., Bc. Janette Šalachová,učiteľka biológie a chémie a predsedníčka ZO Košice DO Fénix.

 

Mgr., Bc. Janette Šalachová