Modlitby za prenasledovaných kresťanov

Dnešný deň 20.11. je práve dňom, keď myslíme v modlitbách na týchto kresťanov. So žiakmi sme si to priblížili projektovou formou. 
 
A. Medveďová