Mikuláš video a fotogaléria

Dňa 6.decembra sme slávili sviatok sv. Mikuláša. Na našu ZŠ Postupimská zavítal 7.decembra spolu so svojím sprievodom kde boli prítomní: sv. Mikuláš, anjel, čerti, pomocníčky a hudobný ako aj spevácky sprievod. Spievali pesničku – O ktože cti si Mikuláša. 

Video Mikuláš 2020 🙂 

Dnešný deň bol obohatením pre všetkých prítomných ľudí na škole.