MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA

Napriek nepriaznivým podmienkam pokračujeme v rozvíjaní talentov a záujmov našich žiakov. Mladí matematici si zmerali svoje sily v triednych kolách a tí najúspešnejší z nich reprezentovali svoje triedy v školskom kole. To sa uskutočnilo v dňoch 9. – 10.12. 2020.  Žiaci 1. stupňa súťažili prezenčnou a žiaci 2. stupňa dištančnou formou.

Školského kola sa zúčastnilo 24 žiakov a podmienky na postup do okresného kola splnili títo žiaci:

 

3.A –       Samuel Holečko, Vanessa Dancáková

3.B –       Vilma Černá, Sofia Domiterová

4.A-        Gregor Polačko, Peter Uchaľ

4.B –       Matúš Urbán, Emma Štupáková

5.A –       Šimon Lukačín, Andrej Štec, Adam Vasiľ

6.A –       Alexandra Joóbová, Miroslav Vasiľov

 

Našim mladým matematikom blahoželáme a držíme im palce, aby úspešne obstáli aj vo vyšších kolách.