Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok : Maják

Dňa 15.12.2020 sme so žiačkami našej školy boli odovzdať krabice plné prekvapení do špecializovaného zariadenia , v ktorom bývajú ľudia so zrakovým, rečovým a sluchovým postihnutím.

Urobili sme im veľkú radosť  prostredníctvom skvelého projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vyzbieralo sa veľa krabíc plných prekvapení. Do tejto zbierky sa zapojili zamestnanci našej školy a aj žiaci.