Aj keď sme doma, tvoríme!

Téma: Výrobok z odpadového materiálu.

Do práce sa zapojilo 80 žiakov druhého stupňa našej školy.

Z každej triedy som vybrala tie najzaujímavejšie, najoriginálnejšie práce, ktoré vám ponúkame tu na našej školskej stránke.

Samozrejme, že všetci žiaci boli ocenení dobrou známkou a pochvalou.

Najviac chcem vyzdvihnúť V.A triedu, kde sa do práce zapojilo 22 žiakov. Prácu neposlal len jeden žiak. Ďakujem tejto triede a verím, že budú aj ďalej takto pokračovať.

 

V.A –     22 žiakov

VI.A –   19 žiakov

VII.A –  14 žiakov

VIII.A  – 13 žiakov

IX.A –    14 žiakov

 

Som rada, že aj dištančné vyučovanie môže byt zábavné a tvorivé, len treba mať chuť a vôľu zapojiť sa do práce.

Teším sa na ďalšiu vašu tvorbu. Vo februári súťažíme!!!!! Tak poďme do toho.

 

Vaša p. učiteľka výtvarnej výchovy.

 

——————————————————————————————————————————————

 

 

V. A

VI. A

 

 

 

VII. A

VIII. A

IX. A