Pôstna zbierka

Aj tento rok sme chceli pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Počas Veľkého pôstu sa naša ZŠ Postupimská rozhodla, že urobí zbierku pre Gréckokatolícku charitu v Košiciach. V tejto charite sa nachádzajú osamelé matky s deťmi, ktoré potrebujú pomoc. ?