Ekumenizmus – projekt

Na hodine náboženskej výchovy sme sa rozprávali o Ekumenizme. Deti dostali za úlohu pohľadať na internete, ktoré kostoly patria do katolíckej cirkvi . Deti na hodine Gréckokatolíckeho náboženstva vyrábali plagát o Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je súčasťou katolíckej cirkvi a patrí aj do Ekumenizmu.