SPOLOČNE DRŽME PRSTY VŠETKÝM NAŠIM ŽIAKOM NA PRIJÍMAČKÁCH A TALENTOVKÁCH NA STREDNÉ ŠKOLY!

Deviaty ročník je vyvrcholením celej žiackej prípravy. „DEVIATAK“ znamená viac, ako byť iba žiakom. DEVIATAK je najstarší žiak na škole. Je to VZOR pre mladších. Pred DEVIATAKOM majú všetci rešpekt. DEVIATAK sa rozhoduje o budúcej škole, svojom smerovaní v štúdiu a kariére. Na DEVIATAKA je už spoľahnutie.  DEVIATAK koncentruje sily a všetky schopnosti na PRIJÍMAČKY alebo TALENTOVKY

Všetci deviataci na Slovensku v prvom májovom týždni okúsia, čo to vlastne znamená také PRIJÍMACIE KONANIE. A nielen oni, ale aj piataci, ktorí chcú ďalej študovať na osemročných gymnáziách, či ôsmaci, ktorí chcú pokračovať bilingválnym štúdiom, a preto sa musia podrobiť prijímacím pohovorom alebo talentovým skúškam.

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v prvom termíne  3. mája 2021a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.mája 2021

Držíme im spoločne všetky prsty a želáme veľa šťastia a úspechov!

Mgr., Bc. Janette Šalachová
Školská poradkyňa

Zdroje:

https://www.minedu.sk/prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-budu-v-riadnych-terminoch-o-ich-prezencnej-forme-rozhodne-aktualna-epidemiologicka-situacia/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/