Beseda so psychiatrom, riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí

Dňa 22.6.2021 sa na našej škole konala beseda s pánom riaditeľom Dr. Borisom Bodnarom. 

Je riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislosti. Beseda bola plánovaná pre 7.-9. ročník. Prebehla tu živá diskusia na danú tému. Žiaci sa pýtali a pán riaditeľ im vysvetlil podstatu závislosti. Pýtal sa ich, v čom spočíva podstata šťastia. 
Nakoniec žiaci dospeli k záveru, že šťastie nie je v drogách, že to zničí ich samých aj rodinu. Pýtali sa aj na dĺžku liečby. Liečba trvá približne 2 mesiace. 
 
Nakoniec žiaci anonymne vyplnili dotazník, ktorý sa týkal závislosti. Po vyplnení sme sa poďakovali pánu primárovi za prínosnu a obohacujúcu besedu.