Charitatívna zbierka pre DORKU

Aj tento rok sa naša škola rozhodla pomôcť a vyzbierala trvanlivé potraviny pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Zbierka trvala od septembra a následne dňa 16.11.2021 prevzala zbierku osobne pani riaditeľka Šuleková.

Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí do tejto zbierky prispeli akoukoľvek maličkosťou. Ďakujeme žiakom a ich rodičom, pedagógom a všetkým ktorí prispeli a pomohli.