Charitatívny predaj

V dňoch 18.-27.10 2021 na našej škole prebehol charitatívny predaj výrobkov v Kultúrnej miestnosti.  Celková výška vyzbieraných peňazí je 313, 78 eur.  Táto suma poputuje…

Čítaj viac

Z hodín matematiky

Hodiny matematiky nie sú len o počítaní a písomkách. Často sa snažíme pochopiť vzájomné súvislosti aj pomocou manipulatívnych aktivít. Niekto by povedal, že sa iba hráme,…

Čítaj viac

Tekviciáda

Dňa 28.10 sme mali v ŠKD tekviciádu. Tvorili sme strašidelné tekvice a odmenou za tvorivosť bolo sladké prekvapenie. Vyšantili sme sa na tekvičkách a výsledok…

Čítaj viac

Kravatový deň

22.10 sme mali v ŠKD bláznivý kravatový deň. Deti si priniesli z domu nádherné kravaty.  Samozrejme sme si kravaty aj vyrobili a boli naozaj nádherné. Tímea…

Čítaj viac

Apple Day

piatok 15. októbra sme si v triede pripravili DEŇ JABLKA. Na hodine slovenského jazyka sme pracovali s príbehom "Pod jabloňou" . Príbeh sme pozorne počúvali…

Čítaj viac

ZBIERKA RÚŠOK

Počul/a si už o ŽŠR na na našej škole? Určite áno. Sú to Vaši reprezentanti, ktorých ste si slobodne zvolili.A keďže sa naši zástupcovia starajú…

Čítaj viac

INKLUZÍVNY TÍM

Mgr. Peter Gábor – školský špeciálny pedagógMgr. Kristína Kmecová – školský psychológMgr. Veronika Konečná – školský sociálny pedagógBc. Zuzana Borovská – asistent učiteľaMgr. Dominika Uličná…

Čítaj viac

ZBER PAPIERA

Riaditeľstvo ZŠ Postupimská 37,  Košice týmto vyhlasuje v spolupráci so spoločnosťou KOSIT A.s. Košice ZBER PAPIERA  Termín zberu je 12. - 14.10.2021 Papier, najlepšie zviazaný…

Čítaj viac