Zber starých mobilov

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy. 

Naša škola sa v rámci projektu RECYKLOHRY zapojila do zberu starých mobilov. Zber potrvá do 30. októbra 2021. Prineste do školy staré, nepoužívané mobilné telefóny a spoločne prispejeme k zlepšeniu stavu nášho životného prostredia!
Zelená papierová škatuľa na staré mobily je umiestnená na začiatku chodby I. stupňa, vedľa vrátnice.
 
BUĎ ZMENOU, KTORÚ CHCEŠ VIDIEŤ VO SVETE!