Charitatívny predaj výrobkov OZ Maják nádeje

Vážení rodičia, 

v rámci aktivít Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37, Košice sa v našej škole uskutoční charitatívny predaj výrobkov OZ Maják nádeje.

Pri príležitosti Svetového dňa chudoby, ktorý slávime 27. októbra, si budete môcť kúpiť praktický výrobok, ktorý podporí ľudí v núdzi.

Výrobky pripravili ženy zo sociálnych bytov či krízových centier. 

Z vyzbieraných peňazí bude možné zaplatiť deťom stravu, základné lieky, MHD mesačník  a podobne. 

Charitatívny predaj v našej škole bude prebiehať od 19.10.2021 v Kultúrnej miestnosti za dodržania protiepidemiologických opatrení nasledovne:

2. stupeň

19.10. – utorok – si bude môcť kúpiť výrobky 9. ročník počas veľkej prestávky

20.10. – streda – si bude môcť kúpiť výrobky 8. ročník počas veľkej prestávky

21.10. – štvrtok – si bude môcť kúpiť výrobky 7. ročník počas veľkej prestávky

22.10. – piatok – si bude môcť kúpiť výrobky 5. ročník  – počas prvej vyučovacej hodiny – 5.A a počas druhej vyučovacej hodiny – 5.B

1. stupeň 

Od 25.10.2021 si výrobky budú môcť zakúpiť žiaci 1. stupňa podľa harmonogramu:

25.10. pondelok – 1. vyuč. hodina – 1.A

  1. vyuč. hodina – 1.B

26.10. utorok- 1. vyuč. hodina- 2.A

  1. vyuč. hodina- 2.B

27.10. streda – 1. vyuč. hodina – 3.A

  1. vyuč. hodina- 3.B
  2. vyuč. hodina – 4.A
  3. vyuč. hodina – 4.B

Ceny výrobkov – 1€ – 2€.

OZ Maják nádeje zo srdca ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú kúpiť výrobky svojich klientov a tým podporiť správnu a dobrú vec a znížiť utrpenie, hlad a chudobu vo svete podporou ľudí žijúcich v Košiciach.