Október – mesiac úctu k starším

Dňa 4.10.2021 sme so žiakmi našej ZŠ Postupimská nakreslili kresby pre našich starkých do stacionára sv. Heleny. 
Taktiež naši žiaci pripravili zaujímavý program k Úcte k starším. Keďže ani tento rok tam osobne nemôžeme ísť v dôsledku Covidu, posielame im aspoň takéto malé predstavenie, ktoré sme nasnímali u nás v škole. Žiaci tancovali spoločenské tance, zaspievali i zahrali na husliach. 
Patrí veľké poďakovanie všetkým seniorom za všetko. 
Prajeme vám pokojnú jeseň Vášho života.
Mgr. Andrea Medveďová
 
Predstavenievideo