Apple Day

piatok 15. októbra sme si v triede pripravili DEŇ JABLKA. Na hodine slovenského jazyka sme pracovali s príbehom „Pod jabloňou“ . Príbeh sme pozorne počúvali a do nakreslených jabĺk na tabuľu i do zošitov sme zapisovali slová s y/ý a i/í po obojakej spoluhláske. Zároveň sme si precvičili slová s predponami. Bol to nielen zaujímavý príbeh, ale i poučný.

Na hodine PVC sme mali súťaž o najväčšie jablko. Vyhral Viktorko Adam, ktorý mal z triedy najväčšie jablko. Vieme, že nie je dôležité, aké veľké je jablko, ale že každé obsahuje vitamíny a vlákniny, ktoré sú dôležité pre naše telo.