Biela pastelka

                                        ĎAKUJEME

                 všetkým, ktorí prispeli do finančnej zbierky 

                                  „Biela pastelka „.

Oznamujeme Vám, že na ZŠ Postupimská sa v dňoch 20-21.9.2021 vyzbierala suma: 

                                        107,07 eura.

Ďakujeme, že ste pomohli ľuďom so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži im pomáhať začleniť sa do bežného života.

Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Mgr. Mária Falatová,

šk. koordinátor  verejnej zbierky „Biela pastelka“