ZBER PAPIERA

Riaditeľstvo ZŠ Postupimská 37,  Košice týmto vyhlasuje v spolupráci so spoločnosťou KOSIT A.s. Košice

ZBER PAPIERA 

Termín zberu je 12. – 14.10.2021

Papier, najlepšie zviazaný / BEZ KARTÓNA /môžete priniesť pred našu školu ku zbernému kontajneru – na voľnú plochu, kde sa odkladajú bicykle. Upracte všetky pivnice, sklady, skrinky a pomôžete nám so zberom. 

KEDY? 

12.10 a 13.10 o 7,30 hod – 8,30 hod a 14,00 hod – 16,00 hod 

14.10 o 7,30 hod – 8,30 hod 

Tešíme sa na Vašu spoluúčasť!