SLÁVIK SLOVENSKA 2021

V posledný septembrový deň sa aj na našej škole konalo školské kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Zúčastnilo sa ho štrnásť žiakov – 12 dievčat a dvaja chlapci.  
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažilo sedem žiakov z 1. až 3. ročníka, v druhej kategórii taktiež sedem zo 4. až 6. ročníka. Trojčlenná porota, zložená z predsedu – PaedDr. Heleny Járošiovej a ďalších dvoch členov – Mgr. Petra Gábora a Veroniky Lengyelovej, ocenila odvahu všetkých zúčastnených a za spevácky výkon udelila diplomy týmto žiakom:


v 1. kategórii

1. miesto Bii Brodyovej,

2. miesto Júlii Guzanovej a

3. miesto Sáre Rybárovej

všetko žiačkam 2.A triedy;

v 2. kategórii

1. miesto Elene Švecovej /4.B/,

2. miesto Elle Gubovej /5.A/ a

3. miesto Kristíne Brenkusovej /4.A/.

Špeciálnu cenu za účasť dostali od poroty chlapci Tomáš Tomek /3.B/ a Jakub Yilmaz Aslan /4.B/.
Víťazi obidvoch kategórií postupujú do okresného kola.
Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme úspech vo vyššom kole.
Všetkým ostatným účastníkom ďakujeme za ich odvahu zapojiť sa do súťaže.
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

Mgr. Nikolaj Duda