INKLUZÍVNY TÍM

Mgr. Peter Gábor – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Kristína Kmecová – školský psychológ

Mgr. Veronika Konečná – školský sociálny pedagóg

Bc. Zuzana Borovská – asistent učiteľa

Mgr. Dominika Uličná – asistent učiteľa

Ing.  Ľuboš Zahradníčekasistent učiteľa

Mgr. Andrea Medveďová – asistent učiteľa

Veronika Lengyelová  asistent učiteľa