Obľúbená metóda CLIL

Zábava, umenie a pritom hodina anglického jazyka. Žiaci 2. ročníka si „zažili“ farby na „vlastnej koži“. Aj na vyučovaní môžu prežívať žiaci radosť, bezprostrednosť a slobodu v prejave aj takto. Pritom sa učili prezentovať samých seba v angličtine, predstaviť sa a zanechať po sebe „stopu-odtlačok ruky“. Metóda CLIL je viac a viac u nás obľúbená a prepája viacero predmetov naraz, tak ako je to v reálnom živote. Tak „HURÁÁÁ“ učiť sa inak, modernejšie a inovatívnejšie.