Úspešný YouTuber – CYBER SAFETY

Šiestaci teda naše POSTUPIMČATÁ vhupli do projektu ÚSPEŠNÝ YOUTUBER s plnou parou!

Máme za sebou ďalší špeciálny webinár CYBER SAFETY teda BEZPEČNÝ INTERNET. Úskaliami digitálnej stopy, online nakupovania, zložitosťou hesla, cybergroomingom, ale hlavne ochranou profilu a vlastnej identity nás previedla mladá fénixáčka Adrianka Pukanská, členka DO Fénix Košice a neskôr aj Košice – Sever a autorka programu „neBezpečne na internete“, študentka hospodárskej informatiky na TUKE, ale dôležité je povedať, že aj absolventka našej ZŠ Postupimská 37, Košice. Veľmi nás teší, že naši absolventi na nás nezabúdajú, sú nám stále verní, radi sa vracajú a sú vzorom pre tých menších…

Celý webinár sa niesol v tvorivej nálade, decká prispievali do debaty vlastnými skúsenosťami a poznatkami, veď virtuálny svet je nie len ich nové pracovné prostredie, ale aj prostredie pre zábavu, komunikáciu a sociálny život a v budúcnosti aj ich kariérny priestor. Zároveň sme všetci získali množstvo nových vedomostí a informácií. Medzi nové pojmy, ktoré už ovládame patria tieto:

Pripájame aj nový CYBER SLOVNÍČEK, nájdete ho medzi obrázkami. Novinkou sú aj nové IKT zručnosti, ktoré naše Postupimčatá nadobudli vďaka tomuto projektu a jeho časti EXPERT – VIDEOMAKER a to je editovanie fotografií, spracovanie online posterov, alebo plagátov v rôznych aplikáciách. Veď posúďte sami, čo už tieto jedenásťročné deti dokážu! Ja, ako ich triedna, vedúca projektu aj ich lektorka som na nich veľmi hrdá a teším sa z ich schopností.

Postupimčatá, ste jedničky! Skvelá práca!

PS: Ďalšie naše stretnutie bude na tému EXPERT – VIDEOMAKER a budeme sa konkrétne venovať témam:

  • TECHNICKÁ VÝBAVA

  • EDITOVACIE PROGRAMY A APLIKÁCIE

  • PARAMETRE VIDEA

Mgr., Bc. Janette Šalachová
učiteľka, triedna učiteľka 6.A, školská poradkyňa
školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní
(prevencie drogových závislostí, kriminality a sociálnopatologických javov)
predsedníčka DO Fénix Košice