Imatrikulácia prvákov

Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. Zúčastnili sa jej žiaci 1.A a 1.B triedy. V úvode krátkeho programu ukázali čo sa doteraz v škole naučili. Zaspievali pieseň Mira Jaroša“ Do školy“ a recitovali básne zo Šlabikára. V hlavnej časti programu zložili slávnostný sľub, že sa naučia čítať, písať v poriadku vždy všetko mať, aby sa stali dobrými žiakmi, ktorí budú robiť radosť rodičom aj učiteľom. V závere boli žiaci odmenení pamätným listom a malým darčekom.