Športové triedy 2021/2022 (video)

ŠPORTOVÉ TRIEDY ZŠ Postupimská Košice v spolupráci s CFT FA BENECOL Košice ⚽⭐ Všetky ročníky v jednom videu 🎥 Naši športovci napredujú každou hodinou a hlavne s úsmevom na tvári 🤩😊⚽
Kľúčová je hlavne disciplína, aby každá sekunda športovej prípravy bola využitá naplno ⭐