Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

Konečne spolu, konečne s publikom. Tieto slová si môžu povedať po dlhšom čase nielen veľkí umelci, ale aj tí menší. Naši malí umelci. A v čom spočíva ich umenie? Predsa v nádhernom umeleckom prednese, ktorý nezvládne len tak hocikto. Okrem talentu si umelecký prednes vyžaduje aj správnu techniku. Všetky tieto schopnosti si mohli naši malí umelci porovnať  a vyskúšať v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Porota v zložení Mgr. Daniela Báranyová, Mgr. Danka Spišáková, Mgr. Mária Olexová si vypočula množstvo zaujímavých príbehov a básní. Vybrať víťazov veru nebolo jednoduché. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 23 žiakov. Ste zvedaví ako to dopadlo? Tu sú výsledky:
 
1. kategória – poézia: 
1. miesto: Vanesa Dancáková 4.A 
2. miesto: Lukáš Dvorský 2.A
3. miesto: Adelka Laszková 3.A
 
1.kategória – próza:
1. miesto: Samuel Holečko 4.A 
2. miesto: Aman Yamuri 4.A
 
2. kategória – poézia: 
1. miesto: Nina Janíková 5.A
2. miesto: Martin Poľák 5.B
3. miesto: Veronika Gažiová 5.A
 
2. kategória – próza
1. miesto: Karolína Kopčanská 5.A
2. miesto: Gregor Polačko 5.A
3. miesto: Ema Andahasy 5.A
 
3. kategória – poézia
1. miesto: neudelené
2. miesto: Rebeka Peková 9.A
 
3. kategória – próza
1. miesto: Laura Dancáková 8.A