Deň čísla π

14. marca majú nadšenci matematiky na celom svete svoj sviatok. Už po druhýkrát sme sa pripojili k oslavám aj my, a to hneď niekoľkými aktivitami.
  1. V každej triede na II. stupni sa uskutočnila súťaž „v recitovaní čísla π“.  Zapojili sa takmer všetci žiaci. Ich úlohou bolo vymenovať čím viac číslic čísla pí. V tejto disciplíne máme až dvoch víťazov: Dušan Dvorský (7.A) a Sebastián Battyi (5.A). Obom sa podarilo zapamätať si až 100 číslic tohto výnimočného čísla, teda: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067.
  2. Druhou aktivitou bola súťaž tried. Úlohou bolo napísať čo najviac slovenských slov, v ktorých sa nachádza slabika pí (pi). Víťazmi sa stali žiaci 7.A a 4.A triedy. 
  3. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vytvárali umelecké diela s motívom čísla π.
  4. Na hudobnej výchove spievali pieseň o číslach.
  5. Na telesnej výchove cvičili s kruhovými obručami.
Keďže bolo nemožné vtesnať všetky tieto aktivity do jedného dňa, oslavovali sme celý týždeň. Každý si prišiel na svoje a víťazi aktivít si pochutnali na skvelej πzzi.