Riaditeľské voľno 15.6.2022 5.-9. ročník

Riaditeľka Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach
Mgr. Jana Polačková

z organizačných dôvodov – účasť pedagogických zamestnancov na protestnom zhromaždení OZ pracovníkov školstva a vedy

udeľuje žiakom 5. – 9. ročníka základnej školy

RIADITEĽSKÉ VOĽNO
dňa 15. júna 2022