Deň darcov krvi

Dnes je Deň darcov krvi. My v 2.A sme sa obliekli do farieb krvi, rozpravali sme sa o darcovstve, pozreli sme si video, ako to prebieha pri darovaní krvi. Danielka nam doniesla ukazat Janskeho plakety svojho ocka, ktorý je pravidelným darcom krvi a vypočítali sme, že takto mohol zachrániť ľudí v jednej dedine. Považujeme ho za hrdinu.
Nakoniec sme si vyrobili plagaty, aby sme motivovali ľudí k takémuto krásnemu činu, keďže my budeme môcť darovať krv až o pár rôčkov.