Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach
Mgr. Jana Polačková

z organizačných dôvodov – metodický deň, udeľuje žiakom 1. – 9. ročníka základnej školy


RIADITEĽSKÉ VOĽNO
dňa 16. septembra 2022