Mládežnícka konferencia OBJAV SVOJ ZDRAVÝ POSTOJ – fotogaléria

Naši žiaci od 1. – 9. ročníka absolvovali trojdňovú konferenciu s názvom Objav svoj zdravý postoj. Náučné témy prebiehali na 4 stanovištiach. Podrobné informácie nájdete –TU–

Túto činnosť podporilo MESTO KOŠICE.

 

 

S FINANČNOU PODPOROU FONDU ZDRAVIA MESTA KOŠICE, NEINVESTIČNÉHO FONDU sme mohli zakúpiť pre našich žiakov 17 ks sedacích vakov, 16 ks podložiek fittnesspuzle, 4 ks príručných stolíkov, 2 ks úložných stolíkov, 11 ks posilňovacích lán SM systému, technický materiál (madlá, šrúby na upevnenie), kancelársky a papierenský materiál na výrobu a tlač plagátov, všetko v hodnote 1500 € plus 10% spoluúčasti školy. Zároveň Detská organizácia DO Fénix Košice poskytla lektorské služby pre tento projekt a ďalší podporný materiál, SSOŠ Postupimská 37, Košice podporila projekt nehmotne a to grafickou vizualizáciou priestorov.

Veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých našich žiakov nášmu donorovi finančného príspevku pre tento projekt Mestu KOŠICE a Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičnému fondu a tak isto všetkým ďalším podporovateľom a partnerom projektu DO Fénix, o.z. a SSOŠ Postupimská 37, Košice.