Gaštankovo v ŠKD

V ŠKD sa konala enviromentálna súťaž
z prírodnín- Gaštankovo.

Od 14. – 20. októbra 2022, deti mohli nosiť svoje výrobky a posledný deň bolo aj vyhodnotenie.

Výrobky boli naozaj zaujímavé a krásne, a preto po dôkladnom zvážení bolo vyhodnotených až deväť 1. miest, ktoré si za zaslúžili vecnú cenu.
Ale sladkú odmenu si odniesol každý účastník súťaže.
Súťaž organizovala p.vychovávateľka
Miriam KURUCOVÁ.