Exkurzia do planetária

Dňa 22. novembra 2022 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili exkurzie do planetária. Upevnili a rozšírili si svoje vedomosti o vesmíre, vesmírnych telesách. Najviac ich upútalo prostredie a technika planetária. Sledovali zimnú a letnú oblohu, niektoré súhvezdia, ktoré boli premietané jednotlivými obrazcami. Niektoré vedomosti im boli už známe, pretože učivo o vesmíre bolo práve ukončené. Žiaci odchádzali z planetária s príjemnými zážitkami a dojmami.