Inakosť – svet hendikepovaných ľudí

Radosť z polročného vysvedčenia sme podporili u žiakov na 1. stupni aktivitami v rámci projektu Inakosť. Zážitkovými aktivitami sme odhaľovali svet hendikepovaných ľudí, ktorí sú plnohodnotnou súčasťou života spoločnosti. Žiakom sme priblížili mantinely, s ktorými sa stretávajú ľudia so špeciálnymi potrebami. Veríme, že naši žiaci budú citlivo vnímať takýchto ľudí a vytvárať im podmienky v spoločnosti tak, aby sa aj oni mohli nielen uplatniť ale aj plnohodnotne žiť s pocitom, že sú prijatí, akceptovaní a sú platnými členmi spoločnosti. Projekt bol realizovaný za spolupráce s detskou organizáciou Fénix.