Projekt – Viem, čo zjem

Projekt “ Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestle Healthy Kids na Slovensku.
V školskom roku 2022/23 štartuje už siedmy ročník. Aj naša ZŠ  v rámci – Zdravej školy –  sa zapojila do uvedeného projektu. Do tohto projektu sú zapojení  žiaci 3.,4.,5., a 6. ročníka v počte 135 žiakov.
V januári prebehla 1.časť projektu  na tému „Ovocie a zelenina“.
Prostredníctvom pracovníkov RUVZ, ktorí projekt žiakom odprednášali si žiaci zábavnou formou osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, dôležitosť ovocia a zeleniny v našom jedálničku a význam zdravého stravovania.