2% – DAROVANIE Vďaka vašej podpore, ZRPŠ môže vo väčšej miere pomôcť potrebám žiakov našej – vašej školy

Vážení rodičia a priatelia školy,

tak, ako po minulé roky sa aj tento kalendárny rok 2023 uchádzame o vašu podporu. Občianske združenie ZRPŠ je zapísané v zozname poberateľov 2%. Z našich finančných prostriedkov pomáhame v činnosti Základnej škole Postupimská 37 v Košiciach. Ak vaše 2% nikomu nedarujete, stratia sa v čiernej diere štátneho rozpočtu. Vďaka vašej podpore ZRPŠ môže vo väčšej miere pomôcť potrebám žiakov našej – vašej školy. 
 
Ak ste zamestnanec:
1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo“Potvrdenie o zaplatení dane“
3. z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane 
4. vypíšte vyhlásenie, do ktorého vyplníte sumu, ktorú poukazujete občianskemu združeniu
5. obe tlačivá – vyhlásenie z bodu 4 spolu s potvrdením z bodu 2 doručte vhodením do poštovej schránky pri hlavnom vchode najneskôr do 30.04.2023
6. tlačivo nájdete –TU–
 
kompletné údaje Občianskeho združenia:
Názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Postupimská 37 Košice
IČO:35557656
Číslo účtu SK37 0900 0000 0004 4553 6924
VS: 1005
 
Vopred ďakujeme každému prispievateľovi.
 
Získané finančné prostriedky v kalendárnom roku 2023 plánujeme použiť na zakúpenie vonkajšieho pódia. Nakoľko veľa aktivít realizujeme v krásnom prostredí vonkajšieho areálu školy, chceme našim žiakom umožniť prezentovať seba na patričnej úrovni a mieste, ktoré si určite naši žiaci zaslúžia.
Celková suma potrebná na zakúpenie pódia je 8 987,36€.
 
Milí priatelia, veríme, že spoločne s vami sa nám tento cieľ podarí splniť.
 
S úctou 
 
PhDr. Marta Zahurancová, MBA
predsedníčka o.z. ZRPŠ pri ZŠ Postupimská 37, Košice