Kultúra športových tried – každú stredu jednotné oblečenie ⚽

V športových triedach je naším spoločným zvykom jednotné oblečenie na vyučovacích hodinách, a to každú stredu. K tomuto zaužívanému zvyku športových tried sa pridali aj naši malí športovci z 1.B triedy. 👏⚽
https://postupimska.sk/sportova-trieda/