Exkurzia – štátny archív Košice

Dňa 21.3 sa triedy 5.A a 5.B zúčastnili na exkurzii v Štátnom archíve v Košiciach.
Tu nás privítala pani lektorka, ktorá nás sprevádzala celým pobytom v archíve. Najprv nás zaviedla do podzemia, kde bola prednáška o tom  čo je to archív a aké druhy materiálov tam majú.
Najstarší dokument tam majú bulu od Majeta Korvína. Dokumenty su chránené pred rôznym poškodením.
Potom nás odviedla do bádateľne a na záver sme išli do skladu, kde sú uložené veľmi vzácne materiály. 
Nakoniec sme sa rozlúčili a poďakovali.