Ako sme spoznali Pipi Dlhú Pančuchu

Prváčikovia sa zoznámili s Pipi Dlhou Pančuchou na spoločnom čítaní spolu s mladšími žiakmi s I.oddelenia ŠKD. Po napínavom príbehu, kde sa dozvedeli, ako Pipi prišla do školy na koni si knižnú hrdinku spolu s ôsmakmi aj nakreslili.

Mgr. Daniela Barányiová