Deň narcisov

Dňa 20.4 na deň narcisov sa naši žiaci pod vedením Andrey Medveďovej zúčastnili zbierky, ktorá bola realizovaná na škole a v meste.

Naša škola pri príležitosti DŇA NARCISOV vyzbierala 338.09 eur. Za tento obnos peňazí našim žiakom patrí veľké poďakovanie. Tieto eurá pôjdu na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú – ľudí,ktorí trpia záväzným ochorením.