Exkurzia – KOSIT Košice

Žiaci 6. A a 6. B triedy  absolvovali zaujímavú exkurziu v KOSIT-e. Žiaci mali možnosť vidieť linku na triedenie plastov,  miešanie odpadu v 25 metrov hlbokej jame, presúvanie a premiešavanie odpadu žeriavom, vstup do kabíny pani žeriavníčky, prehliadku v ZEVO. Tiež získali nové vedomosti o tom, že prvý plast vynašiel Leonardo da Vinci, že sklo možno recyklovať neustále, že bežný Slovák spotrebuje ročne okolo 450 kg odpadu. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila. Ďakujeme.