Púť na Kalvárii

Dnes 16.5 sa tretiaci, ktorí pred dvoma týždňami prijali sviatosť Eucharistie sa zúčastnili púte na Kalvárii.
Privítal nás selezian o. Knap. V chráme nám porozprával o histórii tohto kostola.
Povedal, že tu sa nachádzajú dva kostoly, jeden je nad nami v ktorom sa už neslúži omša.
Ukázal nám aj Ježiša vo väzení, sväté schody, ktoré sú spojené aj so svätými relikviami. 
Na záver nás zobral do pastoračného centra, kde si deti zahrali stolný futbal. Na záver deťom rozdal obrázky s relikviami a rozlúčili sme sa. Dúfam, že sa tam opäť niekedy vrátime.