Reprezentácia školy v atletike 🏆

Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v Atletike. Súťažili v disciplínach: Beh na 60m 

Beh na 400m 
Skok do výšky 
Skok do diaľky 
Vrh guľou 
Hod wortexom 
Znova sme vsadili na najmladší výber a tak sme hlavne zbierali vzácne skúsenosti. Obsadili sme 4.miesto. 
Za vzornú reprezentáciu školy žiakom a žiačkam ďakujeme. 👍