Medzi predmetové vzťahy na hodine športovej prípravy – VIDEO

V športových triedach ide o viac, než len o pohyb 👍🤩
Prepojenie angličtiny, alebo iných predmetov na športovej príprave?
Pozrite si našich prvákov a druhákov zo športových tried, ako postupne dokážu vykonávať viac činností naraz. ✌️😉
V prvom a druhom ročníku sa žiaci učia okrem futbalu aj základy z iných športov predovšetkým zábavnou formou. (od tretieho ročníka sa u žiakov motivuje aj k vyššej samostatnosti a zodpovednosti).
Keďže sa jedná o tréningy malých detí, snažíme sa to vždy zladiť tak, aby sa každý zlepšoval v prvom rade sám od seba, ale najmä aby každý mal radosť z vykonávanej činnosti.🤗