Školské kolo žiačok vo vybíjanej

Naše žiačky obsadili 4.miesto v školskom kole vo vybíjanej. Blahoželáme. 🏐