Využívanie digitálnych technológií

Súčasnosť nám vnáša do každodenného života informačné a digitálne technológie. Vzdelávanie nie je výnimkou. Aj my sa snažíme do vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry vnášať nové spôsoby prezentácie učiva. Implementujeme zároveň kooperatívne prvky vyučovania. 
 
     Žiaci piateho ročníka sa snažia informácie vyhľadávať a spoločne spracovávať. Úplne prirodzene vyžívajú debatu alebo diskusiu ako komunikačný prostriedok. Mobilné telefóny s nadšením vymenia za tablety,  prostredníctvom ktorých sa učia vyhľadávať zmysluplné informácie. Tiež sa pri takejto práci zameriavame na životné zručnosti akými sú napríklad dodržiavanie stanovených pravidiel pri práci, vzájomné rešpektovanie sa v skupine, pomoc spužiakovi aj ohodnotenie vlastnej práce.   
    
     Čo bolo témou hodiny? Legenda o živote Konštantína. Krásna ukážka toho, ako sa v rámci literatúry dá preniesť do dejepisu aj geografie. Ocitli sme sa na území Veľkej Moravy v roku 863, kedy nám Konštantín a Metod priniesli okrem iného aj prvé písmo – hlaholiku. Piataci si vyskúšali napísať svoje meno pomocou znakov tohto starovekého písma. 
 
    Žiaci  porozumeli medzipredmetovým súvislostiam.O takýto typ vyčovania je na našej škole veľký záujem. 
 
Mgr. Daniela Báranyová