3.ročník festivalovej tradície – MUSICFEST POSTUPIMSKÁ 2023

Milí rodičia, priatelia, kolegovia, žiaci,

v šk. roku 2022/23 opäť pokračujeme v našej novej festivalovej tradícii. Čaká nás 3. ročník pod názvom MUSICFEST Postupimská! Celý školský rok systematicky posilňujeme psychické zdravie žiakov, systematicky podporujeme budovanie zdravých postojov žiakov v oblasti prevencie látkových a nelátkových závislostí, bojujeme proti fajčeniu, šikane (bodyshamingu), kyberšikane a práve preto vytvárame všetkým deťom priestor pre uplatnenie ich talentov, schopností, zručností. Vytvárame situácie na spoluprácu, dohodu, spoločné dielo, ale aj ich individuálnu účasť.

Tohtoročnou témou je HUDBA. Vo všeobecnosti sa hudba definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu. 

Hudba nás sprevádza, lieči a upokojuje našu dušu, zlepšuje nám náladu a umožňuje nám vyjadrovať svoje pocity, nálady, či životné skúsenosti. Hudba znamená pre každého človeka druh oddychu. 

Hudba je schopná zasiahnuť a ovplyvniť človeka ako jednotlivca alebo i celú spoločnosť. Je schopná ovplyvniť naše správanie, rozhodovanie, myslenie a prípadne aj konanie. Dokáže nás veľa naučiť, môže nám pomôcť vybrať si „správny smer“, formuje našu osobnosť, pohľad na svet, úsudok… Okrem týchto jednoznačne nepopierateľných faktov bol dokázaný súvis hudby, jej vplyvu na zdravie a kvalitu života.

V dnešnej dobe už sú známe, dokázané účinky hudby na zdravie človeka. Rytmus, tóny vhodne zvolených hudobných nástrojov, ale aj spev sa využívajú pri liečbe duše. Táto liečebná metóda sa nazýva muzikoterapia. Psychické postoje sú závislé na fyziologickej zmene. K psychickému pôsobeniu hudby patrí pôsobenie na postoje a správanie (emócie, asociácie, fantázia, denné sny, zníženie prahu konania, ..)

Poďme sa spolu započúvať do spevu našich žiakov, vypočujme si tóny a melódie zahrané deťmi na hudobných nástrojoch, oceňme ich talent, snahu, vytrvalosť a systematickú prácu veľkým potleskom a slovom BRAVÓ!

 Náš MUSICFEST Postupimská je naplánovaný od 1.6. do 2.6.2023. Prvý deň uvidíme spevácke vystúpenia sólistov aj zboru, spomenieme si aj na DANCEFEST tanečnými vystúpeniami, ale aj na FOLKFEST. Na pozvanie DO Fénix Košice nás navštívi ľudový majster Pavol Tomko z Malého Ruskova, ktorý okrem hry na píšťalách a fujare, predvedie aj výrobu domácej píšťalky.  Kysácki harmonikári zahrajú na ústnych fúkacích harmonikách a zaspievajú slovenské ľudové pesničky. Toto hudobné zoskupenie šiestich nadšených dôchodcov prijalo pozvanie od ZRPŠ Postupimská 37. Kapela DAJITO BAND zo ZŠ Krásnohorské PodhradieDO Fénix Krásnohorské Podhradie roztancuje naše školské publikum v rytme rómskych piesní a hudby.

Čakajú nás skvelé hudobné workshopy, MUSIC BUFET s hudobnými keksíkmi, SUVENÍR SHOP, samozrejme ŠKOLA HUDBY. Všetky deti poteší na MDD SKÁKACÍ HRAD, ktorý zapožičia Dračia stopa. V piatok si opäť užijeme MINITALENT SHOW.

Všetkých Vás pozývame ku nám na školský dvor. Začíname 1.6.2023 o 8.00 hod.

Kľúčovými partnermi tohto projektu, ktorí nám pomáhajú rôznymi formami sú:  

  • Detská organizácia Fénix, o.z. – DO Fénix Košice, 
  • Detská organizácia Fénix, o.z. – DO Fénix Krásnohorské Podhradie,
  • Dračia stopa,
  • Kysácki harmonikári,
  • Mestská časť Dargovských Hrdinov, Košice,
  • Pavol Tomko, Malý Ruskov,
  • Združenie rodičov a priateľov školy Postupimská 37, Košice. 

Pozdravuje Vás autorka projektu a organizátorka

Mgr., Bc. Janette Šalachová, 
učiteľka, školská poradkyňa, školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní